מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון

תקנון האתר

מבוא

ברוך הבא לאתר laura-swisra.co.il אותו מפעילה חברת סוויסרה תעשיות בע"מ ח.פ. 510515778 (להלן החברה או מפעיל האתר או לורה סוויסרה).

 1. האתר משמש כחנות מפעל וירטואלית לרכישת מוצרי החברה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 2. ביצוע רכישה באמצאות האתר יתאפשר למשתמשים בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל או חשבון פייפאל.
 3. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קניה באמצאות כרטיס אשראי הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל דבר ועניין.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר בו ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש. תוקפו של שינוי תנאי שימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

המכירות – חלק כללי

החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים באמצעות החנות, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ישירות החברה.

שיטות המכירה בחנות

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

 1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
 2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות מסירת הפרטים במענה טלפוני של החנות , בטלפון 08-6722530. ניתן לבצע תשלום גם באמצאות פייפאל.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.


אופן ההשתתפות במכירות

 1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
  לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
 3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור התשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה . חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
 4. במקרה תשלום בפייפאל, תבצע החברה בדיקה של קבלת התשלום בפועל לחשבון החברה.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות..

 6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .
  במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי בפועל.
  לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , יראו החברה את העיסקה כמבוטלת .
 8. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל החברה בטלפון 08-6722530 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני info@laura-swisra.co.il.


ביטול הזמנות/ החזר מוצרים

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

 2. ניתן לבצע החזרה של המוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר , הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לשירות הלקוחות :  info@laura-design.net
 3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח על כך בדמי ביטול עסקה בגובה של 5% משווי העיסקה או 100 שקלים חדשים, הנמוך ביניהם. (במקרה של ביטול העיסקה עקב פגם ייצור או אי התאמה לפרטי ההזמנה לא יגבו דמי ביטול).
 4. לאחר קבלת הודעת ביטול העיסקה בטרם נשלחה, לורה סוויסרה תחזיר למשתמש בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את ערך העיסקה לאחר קיזוז  דמי ביטול.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.
 6. אם סופק המוצר לרוכש, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה, על חשבון הלקוח.
  מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, כשהמוצר חדש לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.
  החזר כספי ינתן ללקוח תוך 7 ימי עסקים מקבלת המוצרים בחזרה למחסני החברה.
 7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו.
 8. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
  2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
  3. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
 9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
  הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 11. החנות לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.


כללי

 1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
 2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 3. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
  מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
 4. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.
 8. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את חברה.


אבטחת מידע פרטיות בחנות

 1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
  העברת נתוני תשלום באתר מתבצעת באמצעות חברת טרנזילה ו/או פייפאל בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. האתר אינו שומר במאגר נתונים את פרטי אמצעי תשלום של הלקוחות.
 3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר מלבד לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 5. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.
 6. לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות באתר.
 7. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מהחברה.


זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של לורה סוויסרה.
 2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של לורה סוויסרה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
 3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של לורה סוויסרה.
 4. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 5. הסימנים המסחריים של לורה סוויסרה בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של החברה, או מותגים אשר השימוש בהם מותר לחברה. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של לורה סוויסרה בסימני המסחר או המותגים.